Odszkodowania

Występujemy w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach ofiar wypadków komunikacyjnych.

Występujemy do ubezpieczycieli w związku z likwidacją szkód, negocjujemy ugody i reprezentujemy w postępowaniach sądowych.

Mamy doświadczenie procesowe w wielu sprawach o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Prowadziliśmy sprawy sądowe o odszkodowanie z stracony urlop i spóźniony lot.

Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, również osób prawnych.

Sprawy odszkodowawcze łączymy z doświadczeniem z sądów karnych i bierzemy udział w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Przygotowujemy wnioski o zwolnienie z kosztów postępowania cywilnego w sprawach odszkodowawczych.