Z życia kancelarii

sierpień 2020 – SR Olsztyn uznał, że psycholog zniesławił naszego klienta w opinii psychologicznej. Sąd wyznaczył granicę, której psycholog nie powinien przekraczać wykonując swoje uprawnienia. Była to reakcja naszego klienta na prywatną opinię przedłożona w toku spraw rodzinnych.

lipiec 2020 – Sąd Rejonowy Warszawa Praga Południe uznaje zasadność wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze względu na długotrwały remont łazienki. W efekcie oddalono roszczenie skierowane przeciwko naszemu klientowi.

luty 2020 – Sąd Okręgowy w Gdańsku zgodnie z naszym wnioskiem oddala powództwo o unieważnienie małżeństwa. Kolejna sprawa transgraniczna polsko – niemiecka z zakresu prawa rodzinnego.

styczeń 2020 – dbamy o naszych klientów, mec. Koterba ćwiczy umiejętność przyrządzania najlepszej kawy

kliknij barista

grudzień 2019 – na wniosek naszego klienta prokurator występuje z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

listopad 2019 – Sąd Apelacyjny w Warszawie, oddala apelację strony przeciwnej w sprawie o nakazanie powrotu dziecka. Sąd w Kolonii zabezpiecza miejsce pobytu dziecka w Niemczech.

wrzesień 2019 – kolejna sprawa transgraniczna polsko – niemiecka. Sąd oddala roszczenie Wspólnoty Mieszkaniowej z Warszawy. Przyczyna: kwota roszczenia objęta pozwem została już objęta postępowaniem upadłościowym w Niemczech. Zdaniem Sądu, należy respektować postępowania upadłościowe w innych krajach UE, istotne jest, że o fakcie otwarcia postępowania upadłościowego w Niemczech, syndyk poinformował powódkę, umożliwiając jej zgłoszenie roszczenia w postępowaniu upadłościowym.

lipiec 2019 – ciekawe orzeczenie: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, po ustaleniu uzasadnionych kosztów utrzymania uprawnionego, rozdziela je w stosunku 100 % ojciec, 0% matka, uwzględniając okoliczność, że matka sprawuje pełną opiekę na dzieckiem i zaliczając na poczet kosztów utrzymania rentę otrzymywaną przez uprawnionego. Sąd wypowiedział się w przedmiocie kredytów na mieszkanie i samochód matki wykorzystywanych przez uprawnionego.

czerwiec 2019 – I jeszcze jedna ugoda w sprawie alimentacyjnej. Tym razem przed Sądem Rejonowym w Zamościu. Reprezentowaliśmy ojca dziecka w kilku postępowaniach naraz: o ustalenie ojcostwa, ograniczenie władzy rodzicielskiej i alimenty. Kończymy bez ograniczeń w zakresie władzy ojca, z alimentami ustalonymi dobrowolnie i poczuciem, że rodzice znaleźli nić porozumienia. Kto wygrał? Zdecydowanie małoletni syn stron!

czerwiec 2019 – Sąd Rejonowy w Szamotułach zatwierdził ugodę alimentacyjną przygotowaną przez naszą kancelarię w sprawie transgranicznej. Pozwany był reprezentowany przez niemieckiego adwokata i polskiego radcę prawnego. Reprezentowaliśmy matkę dzieci.

maj 2019 – Sąd Okręgowy w Białymstoku nakazał zgodnie z naszym wnioskiem powrót dziecka do poprzedniego miejsca zamieszkania (Kolonia). W sprawie w trybie Konwencji haskiej reprezentowaliśmy ojca dziecka.