Wynagrodzenie

Honorarium zasadniczo oparte jest na podstawie stawek godzinowych.

Na życzenie Klienta, w sprawach w których nakład pracy możliwy jest z góry do określenia gotowi jesteśmy zaproponować wynagrodzenie ryczałtowe.

Stałą obsługę prowadzimy zasadniczo na podstawie wynagrodzenia ryczałtowego.

W sprawach sądowych, w tym o odszkodowania gotowi jesteśmy do uzależnienia części naszego honorarium od wyniku sprawy.

Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej szczegóły dot. wynagrodzenia oraz wysokości naszego ubezpieczenia otrzymają Państwo na życzenie.