RODO

Przeprowadzamy audyty w zakresie zgodności z przepisami Rozporządzenia RODO. Opiniujemy i wdrażamy dokumentację RODO. Adwokat Łukasz Koterba pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.