Kontakt

adw. Łukasz Koterba
Kancelaria Adwokacka

ul. Braci Jędrzeja i Jana Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
Tel. 0048 792 805 896
e-mail: kancelaria@koterba.pl
www.adwokat.koterba.pl

Porady tylko po uprzednim ustaleniu terminu spotkania